Pernamenta pro zákazníky

Informace pro zákazníky

Vše co potřebujete znát v souvislosti
s poskytovanými službami našich poradců.

Společnost PERNAMENTA a.s., se sídlem Plotní 688/75, 602 00 Brno-Komárov, IČ: 29289327,
zapsaná v obchodním rejstříku sp. značka B 6420 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen Pernamenta)
je povinna seznámit své klienty a potenciální zákazníky s následujícími informacemi.

Tato povinnost vyplývá zejména ze zákonů:
■ č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
■ č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření,
■ č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru,
■ č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

 

Vázaní zástupci společnosti Pernamenta nejsou oprávněni poskytovat investiční služby prostřednictvím telefonu. Stejně tak Vám vázaný zástupce nesmí nabízet služby partnerů, se kterými společnost Pernamenta nespolupracuje. Seznam spolupracujících partnerů najdete na stránce Partneři.

Pernamenta poskytuje klientům následující investiční služby týkající se především cenných papírů:
■ kolektivního investování
■ Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů

Investiční služby

Pernamenta je registrovaná jako invetiční zprostředkovatel na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou.
Investiční služby jsou poskytovány prostřednictvím vázaných zástupců (“VZ“).
Zde naleznete Seznam všech vázaných zástupců (proklik na ČNB).

Pojištění

PERNAMENTA a.s. je na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou registrovaným samostatným zprostředkovatelem dle zákona o distribuci pojištění a zajištění.
Zprostředkování životního a neživotního pojištění je poskytováno prostřednictvím vázaných zástupců.
Zde naleznete Seznam všech vázaných zástupců (proklik na ČNB).

Spotřebitelské úvěry

PERNAMENTA a.s. je na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou registrovaným samostatným zprostředkovatelem spotřebitelského úvěru.
Zprostředkování spotřebitelského úvěru je poskytováno prostřednictvím vázaných zástupců.
Zde naleznete Seznam všech vázaných zástupců (proklik na ČNB).

Doplňkové penzijní spoření

PERNAMENTA a.s. je na základě registrace a osvědčení vydaného Českou národní bankou registrovaným samostatným zprostředkovatelem doplňkového penzijního spoření..
Zprostředkování doplňkového penzijního spoření je poskytováno prostřednictvím vázaných zástupců.
Zde naleznete Seznam všech vázaných zástupců (proklik na ČNB).

Povinné informace pro zákazníky (ke stažení)

Vázaní zástupci nejsou oprávněni poskytovat zákazníkovi radu, pouze zprostředkování.
Aby mohli vázaní zástupci zprostředkovávat uvedené finanční produkty, musí mít se společností PERNAMENTA a.s. uzavřenou Smlouvu o obchodním zastoupení, splňovat všechny zákonné náležitosti a dodržovat vnitřní směrnice společnosti PERNAMENTA a.s.

Řešení stížností

Reklamace nebo stížnosti na vázané zástupce je možné podat dle reklamačního řádu prostřednictvím emailu nebo v písemné podobě na adresu Plotní 688/75, 602 00 Brno.

Činnost samostatného zprostředkovatele a investičního zprostředkovatele podléhá dozoru České národní banky. Stížnost můžete zaslat přímo na adresu České národní banky, Na Příkopě 28, 115 03 Praha 1 nebo podat prostřednictvím webu https://www.cnb.cz/cs/verejnost/kontakty.html

Obrátit se můžete také na orgán pro mimosoudní řešení sporů Finanční arbitr, který sídlí na adrese Legerova 1581/69, 110 00 Praha 1. Více informací na https://www.finarbitr.cz/cs/kontakt/kontakt.html

 

Všeobecné obchodní podmínky a dokument Ochrana osobních údajů naleznete v patičce webových stránek Pernamenta.cz

Naši partneři