Pernamenta pro zákazníky

Informace pro zákazníky

Vše co potřebujete znát v souvislosti
s poskytovanými službami našich poradců.

Společnost PERNAMENTA a.s., se sídlem Plotní 688/75, 602 00 Brno-Komárov, IČ: 29289327,
zapsaná v obchodním rejstříku sp. značka B 6420 vedená u Krajského soudu v Brně (dále jen Pernamenta)
je povinna seznámit své klienty a potenciální zákazníky s následujícími informacemi.

Tato povinnost vyplývá zejména ze zákonů:
■ č. 256/2004 Sb., o podnikání na kapitálovém trhu,
■ č. 427/2011 Sb., o doplňkovém penzijním spoření,
■ č. 257/2016 Sb., o spotřebitelském úvěru,
■ č. 170/2018 Sb., o distribuci pojištění a zajištění.

 

Vázaní zástupci společnosti Pernamenta nejsou oprávněni poskytovat investiční služby prostřednictvím telefonu. Stejně tak Vám vázaný zástupce nesmí nabízet služby partnerů, se kterými společnost Pernamenta nespolupracuje. Seznam spolupracujících partnerů najdete na stránce Partneři.

Pernamenta poskytuje klientům následující investiční služby týkající se především cenných papírů:
■ kolektivního investování
■ Přijímání a předávání pokynů týkajících se investičních nástrojů

Naši partneři